Jeg er et stolt medlem og har stor respekt for alle som jobber for NOAH.

Fam Irvoll, Designer

Dagens pelsdyrhold er basert på hold av aktive rovdyr i små nettingbur. Driftsformen betyr at dyrene ikke får tilfredsstilt naturlige adferdsbehov. (Vi) mener derfor at tiden nå er moden for å vurdere avvikling av pelsdyrholdet i Norge.

Den Norske Veterinærforening
Hva sier faginstansene?

Bli medlem

NOAH jobber for et forbud mot pelsdyroppdrett ved å påvirke politikerne, fremme fagmiljøenes motstand, mobilisere opinion og få motebransje og meningsbærere med i kampen. Vi har oppnådd mye for dyrene – men vi gir oss ikke før burene er tomme! Hjelp oss å nå målet!

Bli medlem