NOAH kommenterer APs vedtak å avvikle pelsdyrnæringen, NRK Dagsrevyen 10.02.2011

På Arbeiderpartiets landsmøte 10.04.11, ble det vedtatt, med et flertall på 170 mot 125 stemmer, at partiet går inn for styrt avvikling av pelsdyrnæringen i Norge.

Alt materiale tilhører NRK.

Bli medlem

NOAH har bidratt til å få motebransjen, opinionen, fagmiljøer, flere partier og meningsbærere på pelsdyrenes side - men vi gir oss ikke før burene er tomme! Hjelp oss å nå målet!

Bli medlem