NOAHs Fakkeltog mot Pels 2009/2010

21. januar gikk NOAHs Fakkeltog mot pels av stabelen i åtte norske byer. Som forventet vokste toget i oppslutning også i år – over 2000 mennesker gikk i tog landet over, i Oslo deltok 1500-1800 mennesker i markeringen.

Bli medlem

NOAH har bidratt til å få motebransjen, opinionen, fagmiljøer, flere partier og meningsbærere på pelsdyrenes side - men vi gir oss ikke før burene er tomme! Hjelp oss å nå målet!

Bli medlem