25 år for pelsdyrene

De siste 25 årene har gjort pelsmotstand til ”allemannseie”. Det er et langt skritt fra den første kampanjen da NOAH frontet pelsmotstanden og til dagens situasjon hvor 5 politiske partier, alle faginstanser og en samlet motebransje har uttalt seg klart mot pelsdyroppdrett.

Pelsmotstanden i Norge er styrket år for år, slik de siste 25 årene av NOAHs antipels-arbeid viser:

Pelsmotstanden begynner med NOAH

Motebildet i Norge på 80-tallet var fortsatt preget av 60-tallet i Europa, da pelsmoten hadde nådd sitt høydepunkt. Moteshow, moteblader og reklameplakater viste stadig pels. Norsk pels var satningsområde, og fikk store investeringsmidler. Det var 80 år siden første pelsfarm i Norge, allikevel hadde industrien ingen stor motstand, og var ennå ikke regulert. NOAH ble opprettet i 1989 som en anti-pels organisasjon, med fokus på pels fra oppdrett og selfangst. NOAHs budskap om nedleggelse var nytt og radikalt. Til og med det som senere skulle bli NOAHs lokaler i over 15 år var den gang, ironisk nok, et pelsverksted.

Grunnleggende dokumentasjon og informasjon

En av grunnene til den nesten fraværende pelsmotstanden, var mangelen på informasjon om hvordan dyrene hadde det. Noe av det første NOAHs frivillige derfor gjorde, var å samle dokumentasjon. I 1990 reiste NOAH rundt og filmet og fotograferte pelsdyrenes hverdag. Det var viktig å vise dyrenes daglige liv: få folk til å forstå at selve fangenskapet er ille for dyret, ikke bare eventuelle blodige skader, som mennesker intuitivt reagerer på. Dette utgjorde den første reelle billeddokumentasjonen av norsk pelsdyroppdrett.

NOAHs første år var preget av grasrotaktivitet, utspill i media og informasjonsarbeid. Arbeidet fikk raskt positive konsekvenser. Allerede i 1990 uttalte Tellef Åmdal i Vest Agder Pelsdyralslag at: “En voksende antikampanje fra dyrevernhold er i ferd med å bli et problem.” Pelsnæringen så ut til å slite utover 1990-tallet og pelsen ble stadig mer maskert i detaljer på andre klær – opptil 90 % av alle reveskinn ble brukt til pelsdetaljer.

I 1992 mottar en forbipasserende førsteutgaven av NOAHs og Norges første informasjonshefte om pels, som i løpet av de neste 22 årene skal bli delt ut til flere hundre tusen mennesker, og dermed også utfordre og endre mange menneskers syn og bevissthet om pelsdyroppdrett. En undersøkelse fra 1995 viste at omtrent halvparten av Norges befolking (48,5%) av den oppfattelse at det var viktig å arbeide mot pelsindustrien. I 1995 lanserte NOAH også sin første dokumentarfilm om pels, og fikk bruksrett til «Den fine pelskåpa di», en skremmende evig-aktuell dokumentar om pelsfarming fra 1970-tallet, laget av filmskaperen Bredo Greve som var NOAHs nabo på den tiden.

Livdyrutstillinger forbys

Riksutstillingen av pelsdyr på Hamar var en årlig tradisjon i regi av pelsnæringen. NOAH filmet utstillingen undercover i 1994 og avdekket den stressende behandlingen av dyrene. Undercoveraksjonen ble gjort året etter at NOAH holdt den første demonstrasjonen utenfor riksutstillingen, samt mot skinnutstilling på Oslo Skinnsenter. Begge demonstrasjonene ble en årlig tradisjon gjennom hele 1990-tallet med god dekning av TV-nyhetene. Dette førte til at pelsdyrhold ble vist på TV med et kritisk lys. Livdyrutstillingene fikk mye negativ publisitet grunnet NOAHs aksjoner, og flere pelsfarmere foreslo å legge ned utstillingene.

I år 2000 gav pelsnæringen endelig opp og NOAH kunne feire en av flere delseire på vegne av dyrene. NOAH ønsket også at utstillingene skulle forbys ved lov, og fortsatte arbeidet for dette. I forbindelse med dyrevernmeldingen 2003 kom et forslag til forbud mot livdyrutstillinger fra regjeringen, og i 2009 trådte forbudet mot utstillingene i kraft.

Den politiske debatten starter

Utover 90-tallet fokuserte NOAH stadig mer på det politiske arbeidet mot pelsdyrhold, og holdt hyppige markeringer foran stortinget, noe som gjorde saken til et kjent syn for rikspolitikerne. Regjeringens eget utnevnte råd ”Rådet for dyreetikk” gikk allerede i 1994 ut og sa at ”næringen i sin nåværende form bør avvikles”. NOAH leverte dokumentasjon til utvalget, og gav ut ny dokumentasjon fra farmene. Men i stedet for å diskutere nedleggelse, gikk myndighetene i gang med å lage forskrifter. NOAH arrangerte protestkampanje mot landbruksdepartementet, og samlet inn 10 000 underskrifter i 1995 som overraktes i møte med Landbruksdepartementet og Stortinget. Forskriftene kom likevel og ble vedtatt i 1998 med ti års overgangstid.

I 1999 samlet NOAH nok en gang 10 000 underskrifter mot pels, som ble levert i forbindelse med en større demonstrasjon til Landbruksdepartementet. NOAH henvendte seg til flere politikere og møtte SVs leder Kristin Halvorsen, etter at hun hadde brukt pels offentlig. Partiet tar like etter stilling mot pelsdyroppdrett.

I år 2000 bidro NOAH til den første dokumentaren om pelsindustrien sett fra dyrenes perspektiv, på TV2. Dokumentaren satt fart i de politiske partiene. SV leverte et Dokument 8-forslag om å forby pelsdyroppdrett. SU, KrFU og Unge Venstre gikk inn for forbud.11 I 2001 gikk også Unge Høyre og AUF inn for forbud, og den norske Veterinærforening kritiserte pelsdyrhold i en uttalelse. TV2s pelsdokumentar var den direkte årsak til at regjeringen påbegynte Stortingsmeldingen om dyrehold og dyrevelferd i 2001. Meldingen var opprinnelig foreslått som en stortingsmelding om pelsdyroppdrett – men ble endret til å gjelde alle dyr. NOAH ga meldingen sitt fulle fokus; deltok på høringsmøter, møtte politikere, debatterte i mediene og leverte en omfattende uttalelse til både arbeidsgruppen og Stortinget. Dyrevernmeldingen ble publisert i 2002/2003 og ga pelsnæringen ti år på å sikre bedre velferd for dyrene, hvis ikke ville en avvikling vurderes. NOAH aksjonerte på lanseringen med kostymekledde «pelsdyr» og andre dyr som vi mente meldingen hadde sviktet.

I 2003 begynte NOAH sitt arbeid med å få lokalavdelinger innen de politiske partiene til å ta avstand fra pelsdyroppdrett. Dette året arrangerte NOAH også sitt første Fakkeltog mot pels, og 15 000 underskrifter ble levert til Stortinget. NOAH fikk tegneserieskaper Lise Myhre med på laget i pelskampanjen, sammen med en rekke andre kjendiser. Dette var starten på NOAHs kampanje for «Kjendiser mot pels» – som idag har ca 200 kjente støttespillere. En dokumentar på TV om katte-og hundepels i 2003 gir også NOAH mye publisitet i media.

Allierte i motebransjen

NOAH så tidlig viktigheten av arbeid rettet mot motebransjen. I 1997 sendte NOAH ut informasjon til alle moteblader i Norge og oppfordret til å ta avstand til pels. Motebladet Elle var første til å følge NOAHs oppfordring og nektet å vise pelsreklame. I 2001 følges NOAH av magasinet «Det Nye» for å dokumentere forholdene på norske pelsfarmer, hvor NOAH også redder en gjenværende rev fra en nedlagt farm. I 2013 er det kun et av de norske motebladene som ikke har sagt ja til å ha en pelsfri policy i samarbeid med NOAH.

NOAHs aller første demonstrasjon fant sted under et moteshow på Oslo Plaza i 1990. Demonstrasjonen skapte så stor oppmerksomhet at showet gikk konkurs, og ingen siden har arrangert rene pelsmoteshow i Oslo. Da Moteuka valgte å ha en visning med pels i 2000, entret NOAH-aktive catwalken igjen, og Moteuka la ned like etterpå. Neste motemesse, TrendLive, uttrykte tydelig at pelsbransjen ikke var velkommen, men NOAH var det. Da Oslo Fashion Week ble igangsatt var det ikke mye pels å se, men messen tok heller ikke et standpunkt – før Mote mot pels ble lansert i 2010.

Flere moteaktører hadde tidlig 90-tallet allerede begynt å uttale seg kritisk til pels. Stadig flere designere, modeller, moteblader og kjendiser tok et standpunkt mot pels i denne perioden og gav uttalelser til NOAH som ble gjengitt i media. Men det var i 2010 at mote-Norge virkelig tok standpunkt. Kampanjen Mote Mot Pels ble opprettet som et samarbeid mellom NOAH, designer Kjell Nordstrøm, motejournalist Hilde Marstrander og designer Fam Irvoll. På en knapp uke ble det samlet inn over 200 navn fra motebransjen, og Oslo Fashion Week ble pelsfri – en nyhet som gikk verden over og fortsatt inspirerer dyrevennlige motefolk i flere land.

I 2001 startet NOAH kampanjen PelsUT, for å oppfordre butikker til å ikke selge pels. Informasjon ble sendt ut til klesbutikker over hele Norge, og bare et år senere ble kjeder som Lindex, H&M, KappAhl, JC og Mexx Scandinavia pelsfrie. Kampanjen startet et samarbeid med danske Anima og svenske Djurens Rett slik at det kunne legges press på internasjonale kjeder i flere land samtidig. Idag har NOAH ca 100 butikker på sin pelsfrie liste, og driver arbeidet overfor klesbutikker i samarbeid med Fur Free Alliance (FFA), en internasjonal koalisjon av rundt 40 organisasjoner fra over 20 land.

Pelspolitikk

I 2005 hadde antall pelsfarmer blitt halvert på bare fem år, og mindre farmer slo seg sammen for effektivisering. NOAH startet en kampanje mot et av de planlagte anleggene i Hå, som skulle huse 113 000 dyr. Også lokalbefolkningen og politikere engasjerte seg mot anlegget, som likevel ble bygget.

Tidlig 2006 anmeldte NOAH og Dyrebeskyttelsen 23 pelsfarmer etter å ha dokumentert flere lovbrudd. Anmeldelsene skapte medieoppmerksomhet, og debatt hos Mattilsynet. 22 av 23 anmeldelser ble henlagt, men dyrevernorganisasjoner og medier skulle senere, både i 2008, 2009, 2010 og 2012, avsløre lovbrudd i norske pelsfarmer. Mattilsynets tilsynskampanje 2009 avslørte også en rekke lovbrudd. NOAH debatterte i riksdekkende medier med landbruksministre og pelsnæring etter hver av disse avsløringene, men holdt fokus på at det er selve rammene for pelsfarmingen som er dyreplageri, ikke bare de utslagene det får i skader og sykdom.

NOAH fokuserte stadig mer på politisk arbeid for å få vedtak mot burdriften, ikke bare mer tilsyn med farmene, slik enkelte politikere tok til orde for. I 2009 stemte Arbeiderpartiets landsmøte for en avvikling, etter flere års arbeid med lokale politikere fra NOAHs side.

Det pågår politisk lobby fra pelsnæringens side for å «regulere» og «kontrollere» snarere enn å legge ned. Nye forskrifter for pelsdyr ble sendt på høring i 2010, og landbruksdepartementet gjorde det klart at forskriftene måtte baseres på at næringen var «ønskelig å beholde». NOAH skrev høringssvar og mente at forskriften burde avvises da den gikk på tvers av løftet om å vurdere avvikling om kort tid – slik det var lovet i Stortingsmeldingen om dyrevelferd. «Forskrift om hold av pelsdyr» ble likevel fastsatt i 2011, med så små endringer for dyrene at selv Norges Pelsdyrlag bemerket dette. Samme år gikk Norges Veterinærforening ut med en klar anbefaling om avvikling av næringen.

NOAHs Fakkeltog mot pels vokste i størrelse for hvert år, og fra 2010 har 4000- 6000 mennesker i 7-12 byer gått i toget hver eneste år. Det gjør arrangementet til Nordens største markering for dyr, og en arena hvor også politikere gjerne kommer. Ved å invitere politikere som appellanter har NOAH engasjert stortingspolitikere og ungdomspolitikere fra hele det politiske spekteret i arbeidet mot pelsdyroppdrett. Venstre annonserte sitt kommende vedtak om å avvikle næringen fra scenen nettopp på NOAHs fakkeltog.

Tiårs-løftet

Opp mot valgåret 2013 jobbet NOAH med alle partiene for å få dem til å forbedre sine programmer. Det var også ti år siden Stortinget hadde lovet å vurdere avvikling av pelsdyroppdrett. NOAH kontaktet hundrevis av lokale politikere, og møtte representanter for programkomiteene i flere partier. Arbeiderpartiet, som skulle stemme over hvorvidt avviklingsvedtaket skulle inn i partiprogrammet, og Høyre, som hadde støtte til pelsnæringen i programmet, var NOAHs hovedfokus. Arbeidet ga resultater – fem partier fikk klare avviklingsvedtak i programmene sine, FrP ville subsidiene til livs og Høyre strøk sin støtte.

I valgåret var det intense diskusjoner innad i regjeringen, der to av tre regjeringspartier hadde programfestet avvikling. NOAH hadde flere medieutspill – blant annet mottok næringskomiteen på Stortinget og statssekretær ved Statsministerens kontor et minkbur med blomster i, for å illustrere at pelsindustrien bare står for 1% av inntektene fra landbruket, mens blomsternæringen står for 6%.

NOAH hadde et tett samarbeid med Miljøverndepartementet (SV) som hadde tatt en aktiv rolle i pelsdyrsaken innad i regjeringen. Ny informasjon ble oversendt og NOAH ble invitert til møte. Men regjeringen landet på en umulig mellomløsning – et «pelsdyrutvalg» med motstridende mandat ble opprettet isteden for et vedtak om avvikling. Utvalget skulle utrede både «styrt avvikling» og «bærekraftig utvikling» av pelsdyroppdrett i løpet av 2014. NOAH var svært skeptiske til at myndighetene atter en gang gav rom for at pelsnæringen skulle fortsette på tross av faglige råd. Høsten 2013 da utvalget ble nedsatt, hadde også NOAHs fakkeltog ti års jubileum – over 6000 mennesker i 12 byer viste sin motstand mot den stadige treneringen av pelsdyrenes sak.

Den nye regjeringens landbruksminister Sylvi Listhaugs første debatt om dyrevelferd var en pelsdyrdebatt mot NOAHs leder Siri Martinsen. Den blå regjeringen har hittil vist stagnasjon i pelsdyrsaken, og NOAHs arbeid er igjen rettet mot endring innad i partiene.

Pelssaken 2014 og 2015

2014 var et år med stort fokus på pelsdyrnæringen. Resultatet av «pelsdyrutvalgets» arbeid ble kjent: Fem av medlemmene i utvalget ville gå inn for en «bærekraftig utvikling» av pelsdyrnæringen, mens tre ønsket en styrt avvikling. Ett medlem ønsket ikke å uttale seg for eller mot. NOAH kritiserte både utvalget og rapporten i media. Flere av medlemmene i utvalget har bindinger til næringen eller har uttalt seg positivt om næringen tidligere. NOAHs reaksjon er at utvalget har fokusert på næringen og dens økonomi, og lagt mindre vekt på dyrenes naturlige behov, og den forskningsmengden som tilsier at dyrenes behov ikke kan tilfredsstilles i trange bur. NOAH utarbeidet et grundig høringssvar til rapporten, som kan leses her. Høringssvar fra andre instanser bekreftet også at er rekke faginstanser – som Veterinærforeningen og Veterinærinstituttet – sterkt anbefaler en avvikling av næringen.

I desember viste NRK Brennpunkt-dokumentaren «Pels», som ga et innblikk i den norske pelsdyrnæringen. Filmen viste hvordan dyrene lider på norske pelsfarmer, og avdekket svært kritikkverdige holdninger overfor dyrene internt i bransjen. Mattilsynet beskrev det de så i filmen som «sjokkerende og ikke akseptabelt i 2014″. Pelsdyralslaget meldte «Pels» inn til FPU, men i 2015 kom det fram at filmen ble frikjent. I forbindelse med visningen av filmen deltok NOAH i en rekke debatter og talte pelsdyrenes sak, bl.a. på NRK Debatten.

Slutten av 2014 var også en tid med mye optimisme: I november arrangerte NOAH det største fakkeltoget mot pels noensinne, med rundt 7000 oppmøtte i hele 15 byer. Og noen uker senere kom det gode nyheter fra politisk hold: Et representantforslag om forbud mot pelsdyroppdrett og import av pels fra slik produksjon ble levert til Stortinget fra Miljøpartiet De Grønne, og samtidig ba samarbeids- og regjeringspartiene i budsjettforliket regjeringen om å «vurdere forbud mot norsk pelsdyroppdrett». Både Stortinget og regjeringen må dermed om ikke lenge ta stilling til en endelig avvikling av pelsdyrnæringen. I desember lanserte NOAH en underskriftskampanje mot pelsdyroppdrett, som skal overleveres til politikerne for å illustrere den store motstanden mot pelsdyroppdrett i befolkningen, og kampanjen fikk stor oppslutning. Målet på 100 000 underskrifter ble nådd i august 2015, og antall signaturer fortsetter å stige. Underskriftene vil være et viktig verktøy i NOAHs arbeid overfor politikerne fremover.

Gjennom 2015 har NOAHs arbeid for pelsdyrene hovedsakelig gått ut på kontakt med politikere, for å få flest mulig til å ta en stilling mot pelsdyroppdrett før næringens fremtid skal avgjøres om ikke lenge. Vi har deltatt på flere av partienes (og ungdomspartienes) landsmøter, vært i møter med en rekke Stortingspolitikere og tatt kontakt med lokalpolitikere over hele landet.

I oktober 2015 lanserte NOAH, sammen med den finske organisasjonen Animalia, rapporten «Nordic fur trade – marketed as responsible business» i EU-parlamentet i Brüssel. I Kina og ellers i verden blir norsk og nordisk pels gjerne markedsført som mer «etisk» enn annen pels – men påstandene fra nordiske pelsorganisasjoner som Saga Furs om høy etisk standard på nordiske pelsfarmer, står i sterk kontrast til virkeligheten. Dette er hovedpoenget i rapporten, som spesielt gir et innblikk i norsk og finsk pelsindustri. Rapporten vil informere internasjonale forbrukere, motebransje og politikere over hele verden om de virkelige forholdene på bl.a. norske pelsfarmer. 

Lørdag 14. november 2015 blir NOAHs tolvte fakkeltog mot pels arrangert. Med tanke på at politikerne i løpet av kort tid skal ta stilling til pelsdyrnæringens fremtid i Norge, er dette det viktigste fakkeltoget noensinne – og kanskje også det aller siste? Les mer om NOAHs Fakkeltog mot pels 2015 her.

NOAH sitter med en historie som år for år peker tydeligere og tydeligere i retning avvikling. Og som både pelsnæringen, politikerne, og befolkningen ser: Vi gir oss aldri!

Bli medlem

NOAH har bidratt til å få motebransjen, opinionen, fagmiljøer, flere partier og meningsbærere på pelsdyrenes side - men vi gir oss ikke før burene er tomme! Hjelp oss å nå målet!

Bli medlem